Yoshitaka Suzuki

  • Martial Arts
  • 6' 1"
  • 34"
  • 31"
  • 33"
  • 155"
  • 10