Hannah Rose

  • 5' 8"
  • 10¾"
  • 13"
  • 4.5
  • 10 UK
  • Blonde
  • Blue